Gajakesariyogam

(1990)Mukesh, Sunitha, Innocent, K P A C Lalitha, Mammukoya, Jagadish, Ganesh Kumar, Baiju, Oduvil Unnikrishnan, Siddique, Philomina, Paravoor Bharathan, Sukumari, Kunchan, Sainuddin, Balan K Nair

{oldtube}A6B235F08B756107{/oldtube}

{veoh}v16109556wcHNkwP9{/veoh}